Egzaminy

Regulamin

Nadawania Stopni

Karate Goju Ryu


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Wymagania egzaminacyjne obowiązują wszystkich ćwiczących karate Goju Ryu oraz wszystkich zdających.

(wyciąg)

III. Organizacja egzaminu

§ 4

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 1. Dopuszczenie do egzaminu przez trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia wstępnie oceniającego opanowanie materiału i postawę na treningach.
 2. Zapoznanie się i zrozumienie wymagań egzaminacyjnych.
 3. Wpisanie się na listę egzaminacyjną i wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Do zapisania się na listę egzaminacyjną niezbędna jest znajomość dokładnej daty urodzenia i daty poprzedniego egzaminu oraz stopnia.
 4. Opłacenie wszystkich należnych składek i opłat.
 5. Posiadanie odpowiedniego stroju:
  1. Osoby posiadające karate-gi (kimona):
   1. Rękawy do połowy przedramienia, nogawki spodni o takiej długości, żeby ich nie przydeptywać. Rękawy i nogawki nie mogą być jedynie podwinięte, ale również podszyte.
   2. Kolor pasa musi odpowiadać posiadanemu stopniowi.
   3. Pod karate-gi panie zakładają białą podkoszulkę.
   4. Zdający przystępuje do egzaminu w białym karate-gi (czysty i kompletny).
  2. Osoby nieposiadające (dopuszczalne tylko na 9 kyu) karate-gi (kimona):
   1. Wskazana biała podkoszulka oraz spodnie dresowe jednokolorowe.
 6. Możliwe jest przystąpienie do egzaminu na stopień uczniowski lub mistrzowski osób, które uzyskały stopień poza karate Goju Ryu, po spełnieniu następujących warunków:
  1. Zainteresowany przesyła do egzaminatora kopię certyfikatu/dyplomu stopnia uzyskanego poza karate Goju Ryu wraz z krótkim opisem warunków w jakich go uzyskał.
  2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez egzaminatora, dokonuje opłaty weryfikacyjnej ustalonej przez egzaminatora przed egzaminem.
  3. Podczas egzaminu przedstawia oryginał certyfikatu/dyplomu.

V. Wymagania egzaminacyjne

§ 5

 1. Podane okresy minimalne pomiędzy egzaminami mogą być warunkowo skrócone lub wydłużone, zależnie od poziomu wyszkolenia zdającego. Decyzje podejmuje egzaminator.
 2. Wymagania egzaminacyjne obowiązują dla dwu grup wiekowych: I grupa do lat 14 – kyu „junior”, II grupa od lat 14 – kyu „senior”.

§ 6

 1. Dzieci, młodzież i dorośli trenujący karate Goju Ryu objęci są systemem stopni uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan). W karate Goju Ryu funkcjonuje oparty na japońskiej tradycji system stopni uczniowskich i mistrzowskich. Kolejne stopnie oznaczane są różnymi kolorami pasów. Stopnie uczniowskie liczy się od dziewiątego kyu (najniższy stopień) w górę. Stopnie kyu oznacza się pasem zgodnie z rysunkiem poniżej.
 2. Biały pas nie oznacza żadnego stopnia i służy do zawiązywania karate-gi (stroju do treningu karate), przez osoby, które nie zdobyły jeszcze żadnego stopnia w karate Goju Ryu.
 3. Otrzymanie certyfikatu uprawnia do założenia odpowiedniego koloru pasa.
 4. Stopnie mistrzowskie (dan) oznaczane są zawsze czarnym pasem – od stopnia I Dan do najwyższego X Dan.
 5. Aby zostać posiadaczem danego stopnia należy zdać egzamin – prowadzony zawsze przez uprawnionego egzaminatora. Do każdego stopnia przyporządkowane są odpowiednie wymagania egzaminacyjne. Egzamin składa się z technik kihon (uderzeń, bloków, pozycji), kata (form będących połączeniem powyższych technik) i kumite, czyli walki.

 

egzamin karate, kolory pasów karate Goju Ryu