Lekcja sportu

Trenerzy naszego klubu przeprowadzili lekcję sportu w Szkole Podstawowej nr 3 z uczniami z klasy integracyjnej. Prezentowane były dwie dyscypliny – karate sportowe i kolarstwo. Dzięki dobrej współpracy z nauczycielami udało się to zrobić sprawnie i z pożytkiem.

Dzieci wysłuchały krótkiego wprowadzenia o celach i możliwościach związanych ze sportem. Poruszono aspekty zawodowe. Uczestnicy z klasy Va dowiedzieli się, że oprócz trenowania istnieją możliwości wybrania zawodów związanych z kulturą fizyczną czy sportem, np. rehabilitacja, dziennikarstwo, sztuka filmowa. Te informacje wzbudziły duże zainteresowanie.

Jak przystało na sportowców, wszyscy wzięli udział w rozgrzewce. Kilka ćwiczeń rozruszało wszystkich. Uśmiechy zakradły się na twarze dzieci, to był dobry start do ćwiczeń i sportowej zabawy. W podziale na grupy wszyscy próbowali ćwiczeń na przyrządach i sprzęcie. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali praktycznych porad, instrukcji wykonywania ćwiczeń, cieszyli się i korzystali ze sprzętów. Największym sukcesem spotkania było uświadomienie sobie, że sport kryje duże bogactwo wrażeń oraz to, że tylko ruch daje możliwość utrzymania kondycji, zdrowia i właściwie wspiera rozwój psychofizyczny. Zmęczenie organizmu prowadzi do zwiększania jego możliwości, uzyskiwania większej siły, szybkości i sprawności. Uprawianie sportu zwiększa także możliwości intelektualne. Dzisiaj mieszkańcy naszej gminy mają możliwość uprawiania dwóch dyscyplin olimpijskich w naszym klubie, który od lat wspiera Gmina Ścinawa.

Podczas zajęć aktywnie działała uczniowska grupa reporterów, dzięki którym możemy obejrzeć zdjęcia i wysłuchać krótkiej relacji. Dziękujemy za współpracę nauczycielom i uczniom. Wszystkich zapraszamy do udziału w naszych zajęciach. Dołącz do klubu.