Wsparcie

Dotacje z budżetu

Program Klub

Klub realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa
Środki finansowe na prowadzenie treningów pozyskano
 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu „Klub” – edycja 2023

Wartość dofinansowania 10.000 zł
Całkowita wartość zadania 10.800 zł

W ramach programu Klub 2023 objętych zostanie 58 członków klubu karate, w przedziale wiekowym 5-18 lat. Projekt zrealizowany będzie w terminie od 01.04.2023 do 30.11.2023. Zajęcia karate odbywać się będą 2 razy w tygodniu w podziale na grupy zaawansowania. Treningi prowadzone będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Treningi mają umożliwić przygotowanie się zawodników do startów w zawodach regionalnych i ogólnopolskich.

Dysponentem Funduszu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Program Klub

 

Projekty współfinansowane z środków Gminy Ścinawa

Nasze projekty są współfinansowane z środków Gminy Ścinawa. Klub corocznie pozyskuje dotacje na swoją działalność. Potrzeby jednak są znacznie większe. Zobacz #DotacjaGminaŚcinawa

Zadania w ramach realizacji cyklu szkoleniowego w karate finansowane przez Gminę Ścinawa:
2023 – 26.000 zł
2022 – 25.000 zł
2021 – 24.000 zł

Prosimy o rozważenie możliwości dofinansowania rozwoju sportu, przekazywania środków finansowych naszemu klubowi na jego działalność – potrzebną i dającą pozytywne rezultaty.

W naszym powiecie wciąż tkwią spore możliwości oraz jest gro utalentowanych ludzi, którzy z powodu ograniczeń finansowych i technicznych nie mogą się właściwie rozwijać sportowo i zdrowotnie. Wciąż pozostaje wiele imprez sportowych, w których zawodnicy klubu nie mogą startować (brak transportu oraz środków finansowych na opłaty). Moglibyśmy rywalizować, nabierać doświadczenia, kontaktować się z innymi klubami, trenerami w kraju i za granicą dzięki wsparciu finansowemu.

Działania klubu skierowane są na długofalową pracę z dziećmi i młodzieżą, organizując im czas wolny i dbając o ich rozwój psychofizyczny. Klub upowszechnia w środowisku amatorski sport karate, ukierunkowany na samoobronę oraz uświadamia młodzieży, że sztuki walki powinny służyć człowiekowi wyłącznie jako sport bezpieczny i zdrowy oraz do samoobrony koniecznej. Klub utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami, dziećmi, międzynarodowymi mistrzami karate, trenerami, zawodnikami, a także organizacjami zrzeszającymi kluby sztuk walki, przez co gwarantuje stabilność działania na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Na początku 2010 r., dzięki wstawiennictwu Prezydenta Japan Karate Federation Goju Kai Europe Shihana Mr. Leo Lipinskiego, utworzyliśmy nową szkołę karate Goju Ryu w Polsce pod nazwą SHUSEIKAN. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni oraz będziemy tworzyć nową jakość stylową, łączącą karate tradycyjne i sportowe, co przyczyni się do wzrostu popularności tej sztuki walki i jej sportowej odmiany. Na obecnym etapie uruchomienia nowej szkoły karate, istnieje potrzeba wdrożenia szeregu działań, m.in. zakupu sprzętu i wyposażenia dla zawodników, zakupu środka transportowego.

Zawodnicy klubu biorą udział w zawodach sportowych karate przeprowadzanych według przepisów WKF tj; klubowych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Startujemy od 1999 r. w rywalizacji sportowej w kraju i za granicą (więcej w zakładce Osiągnięcia). Nasze największe osiągnięcia sportowe w ostatnich latach:

  • 2010 – uzyskano pierwszy w historii klubu tytuł Mistrza Polski,
  • 2012 – uzyskano pierwszy w historii klubu tytuł Mistrza Europy,
  • 2013 – uzyskano pierwsze w historii klubu trzy tytuły Mistrza Świata, jeden tytuł Wicemistrza Świata,
  • 2014 – uzyskano jeden tytuł Mistrza Europy, jeden brązowy medal Mistrzostw Europy, pięć tytułów Mistrza Polski.

Dla wsparcia strategicznego mamy zarezerwowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami Word Karate Federation, miejsce na strojach ćwiczących. Jesteśmy również otwarci na inne propozycje.