Wsparcie

Nasze projekty są współfinansowane z środków Gminy Ścinawa. Klub corocznie pozyskuje dotacje na swoją działalność. Potrzeby jednak są znacznie większe. Zobacz #DotacjaGminaŚcinawa

Prosimy o rozważenie możliwości dofinansowania rozwoju sportu, przekazywania środków finansowych naszemu klubowi na jego działalność – potrzebną i dającą pozytywne rezultaty.

W naszym powiecie wciąż tkwią spore możliwości oraz jest gro utalentowanych ludzi, którzy z powodu ograniczeń finansowych i technicznych nie mogą się właściwie rozwijać sportowo i zdrowotnie. Wciąż pozostaje wiele imprez sportowych, w których zawodnicy klubu nie mogą startować (brak transportu oraz środków finansowych na opłaty). Moglibyśmy rywalizować, nabierać doświadczenia, kontaktować się z innymi klubami, trenerami w kraju i za granicą dzięki wsparciu finansowemu.

Działania klubu skierowane są na długofalową pracę z dziećmi i młodzieżą, organizując im czas wolny i dbając o ich rozwój psychofizyczny. Klub upowszechnia w środowisku amatorski sport karate, ukierunkowany na samoobronę oraz uświadamia młodzieży, że sztuki walki powinny służyć człowiekowi wyłącznie jako sport bezpieczny i zdrowy oraz do samoobrony koniecznej. Klub utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami, dziećmi, międzynarodowymi mistrzami karate, trenerami, zawodnikami, a także organizacjami zrzeszającymi kluby sztuk walki, przez co gwarantuje stabilność działania na wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Na początku 2010 r., dzięki wstawiennictwu Prezydenta Japan Karate Federation Goju Kai Europe Shihana Mr. Leo Lipinskiego, utworzyliśmy nową szkołę karate Goju Ryu w Polsce pod nazwą SHUSEIKAN. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni oraz będziemy tworzyć nową jakość stylową, łączącą karate tradycyjne i sportowe, co przyczyni się do wzrostu popularności tej sztuki walki i jej sportowej odmiany. Na obecnym etapie uruchomienia nowej szkoły karate, istnieje potrzeba wdrożenia szeregu działań, m.in. zakupu sprzętu i wyposażenia dla zawodników, zakupu środka transportowego.

Zawodnicy klubu biorą udział w zawodach sportowych karate przeprowadzanych według przepisów WKF tj; klubowych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Startujemy od 1999 r. w rywalizacji sportowej w kraju i za granicą (więcej w zakładce Osiągnięcia). Nasze największe osiągnięcia sportowe w ostatnich latach:

  • 2010 – uzyskano pierwszy w historii klubu tytuł Mistrza Polski,
  • 2012 – uzyskano pierwszy w historii klubu tytuł Mistrza Europy,
  • 2013 – uzyskano pierwsze w historii klubu trzy tytuły Mistrza Świata, jeden tytuł Wicemistrza Świata,
  • 2014 – uzyskano jeden tytuł Mistrza Europy, jeden brązowy medal Mistrzostw Europy, pięć tytułów Mistrza Polski.

Dla wsparcia strategicznego mamy zarezerwowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami Word Karate Federation, miejsce na strojach ćwiczących. Jesteśmy również otwarci na inne propozycje.