Goju Ryu Shuseikan Poland w strukturach karate olimpijskiego WKF

Do których organizacji krajowych i międzynarodowych należy nasz klub? Jakie to ma znaczenie dla członków?

Dzięki pracy zespołowej naszych członków, przed naszym klubem uchyliły się drzwi do wielu organizacji. Każda federacja ma swoje własne cele, projekty, zrzesza kluby o podobnym profilu.

Nasz klub jako jedyny w powiecie lubińskim należy do Polskiej Unii Karate – jedynej polskiej organizacji prowadzącej rywalizację sportową w karate olimpijskim WKF.

Na arenie międzynarodowej należymy jako reprezentanci Polski do JKF Goju Kai i Seiwakai International. Te organizacje reprezentują styl Goju Ryu na świecie i mają realny wpływ na jego rozwój.

Wprowadzone przez nas zmiany w zarządzaniu organizacją Goju Ryu w Polsce potrzebują czasu. Ich wyniki nie będą widziane od razu, ale dopiero w dłuższej perspektywie. Proces budowania pozycji na arenie krajowej czy międzynarodowej jest trudny, ale konieczny, gdyż podniesie on poziom szkolenia i będziemy mieć wpływ na kształt sportowego karate w przyszłych latach.

Przynależność do krajowego związku sportowego czy organizacji międzynarodowej jest poza zasięgiem dla osób niezrzeszonych lub prowadzących działalność sportową na własne ryzyko poprzez działalność gospodarczą. Ich celem jest komercjalizacja zajęć i maksymalizacja zysków. Wnoszenie składek członkowskich w organizacjach krajowych czy międzynarodowych nie leży w ich interesie. Warto zwrócić na to uwagę.

Jakie korzyści dla ćwiczących? To przede wszystkim możliwość udziału w międzynarodowych seminariach i dostęp do nauki mistrzów z najwyższymi umiejętnościami. Wiąże się to również z możliwością podwyższania swoich stopni karate. Ważnym elementem jest właśnie przynależność zdającego do organizacji Seiwakai International czy JKF Goju Kai. Naszym członkom umożliwiamy taką sposobność. Uzyskanie wyższego stopnia karate potwierdzany jest przez międzynarodowy certyfikat. Także uzyskanie krajowego certyfikatu karate jest możliwe tylko dzięki przynależności klubu do krajowego związku sportowego. Tak więc, dzięki współpracy Zarządu klubu na arenie krajowej, europejskiej i światowej, w Ścinawie pojawiło się nowoczesne karate sportowe oraz konkurencyjne podejście treningowe z efektami na dobrym poziomie.