XIII Turniej Karate Dzieci i Młodzież ODRA CUP 2024

Już w najbliższą sobotę odbędzie się XIII Turniej Karate Dzieci i Młodzieży ODRA CUP pod patronatem Burmistrza Miasta Ścinawy Pana Krystiana Kosztyły.

CEL ZAWODÓW: Popularyzacja karate. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej. Promocja Ścinawy. Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach

KONKURENCJE:

KONKURENCJĘ WKF: KATA, KUMITE

Zgłoszenia przez Sportdatę

Kluby należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 13.03 2024 r. (środa) do godziny 24.00 wyłącznie on–line wkf.sportsid.org.

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
Kata dziewcząt

U10 PK białe pasy

U12 PK białe pasy

Kata dziewcząt

U10 (8-9 lat)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

Kumite dziewcząt

U10 (8-9 lat) -25kg/-30kg/-35kg/+35kg

U12 (10-11 lat) -30kg/-35kg/-40kg/-45kg/+45kg

U14 (12-13 lat) -42kg/-47kg/-52kg/+52kg

Kata chłopców

U10 PK białe pasy

U12 PK białe pasy

Kata chłopców

U10 (8-9 lat)

U12 (10-11 lat)

U14 (12-13 lat)

Kumite chłopców

U10 (8-9 lat) -25kg/-30kg/-35kg/+35kg

U12 (10-11 lat) -30kg/-35kg/-40kg/-45kg/+45kg

U14 (12-13 lat) -40kg/-45kg/-50kg/-55kg/+55kg

KONKURENCJE:  TOR PRZESZKÓD, KIHON, FANTOM, FANTOM+2, KATA GOJU RYU

 Zgłoszenia do organizatora

Zgłoszenia do tych konkurencji oraz rejestracja zawodników przesyłamy wyłącznie do organizatora tylko na załączonym formularzu zgłoszeniowym do czwartku 14.03.2024 r. na adres e-mail: trupi@poczta.fm

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
Kata Goju Ryu dziewcząt

1.  11 lat i młodsze białe i  żółte pasy

2.  11 lat i młodsze od pomarańczowych pasów

3.  12-13 lat białe i żółte pasy

4.  12-13 lat od pomarańczowych pasów

Fantom+2 dziewcząt białe i żółte pasy

5.   10 lat i młodsze

6.   11 lat i starsze

Fantom dziewcząt (PK) białe pasy

7.     7 lat i młodsze

8.     8 lat

9.     9 lat

10. 10 lat i starsze

Kihon dziewcząt (PK) białe pasy

11.   7 lat i młodsze

12.   8 lat

13.   9 lat

14. 10 lat i starsze

Kata Goju Ryu chłopców

15.  11 lat i młodsi białe i żółte pasy

16.  11 i młodsi od pomarańczowych pasów

17.  12-13 lat białe i żółte pasy

18.  12-13 lat od pomarańczowych pasów

Fantom+2 chłopców białe i żółte pasy

19.  10 lat i młodsi

20.  11 lat i starsi

Fantom chłopców (PK) białe pasy

21.   7 lat i młodsi

22.   8 lat

23.   9 lat

24. 10 lat i starsi

Kihon chłopców (PK) białe pasy

25.   7 lat i młodsi

26.   8 lat

27.   9 lat

28. 10 lat i starsi

Tor przeszkód dziewcząt (PK) białe pasy

29.   7 lat i młodsze

30    8 lat

31.   9 lat

Tor przeszkód chłopców (PK) białe pasy

32.   7 lat i młodsi

33.   8 lat

34.   9 lat