Jakie certyfikaty karate w Ścinawie?

Shuseikan-Seiwakai Poland wydaje certyfikaty karate uznawane w Polsce i na świecie. Tylko nasz klub może je sygnować logiem i nazwami Shuseikan-Seiwakai Poland.

Podnoszenie umiejętności i techniki jest ważnym elementem doskonalenia karate. Sprawdzenie tych elementów następuje podczas egzaminów. Jest to praktykowane przez wszystkie kluby i organizacje karate.

Nasz klub Karate Goju Ryu Shuseikan Poland przeprowadza rocznie kilka egzaminów dla grupy juniorskiej oraz seniorskiej na stopnie kyu oraz Dan. Potwierdzeniem pozytywnie zakończonego egzaminu jest otrzymanie certyfikatu. Jest to ważny dokument podpisany przez egzaminatora oraz zawierający pieczęć klubu Karate Goju Ryu Shuseikan Poland (certyfikat klubowy) lub podpis egzaminatora i pieczęć krajowego związku sportowego karate (certyfikat krajowy). Krajowy związek karate jest reprezentowany przez Polską Unię Karate. Certyfikaty wystawione w naszym klubie są niezwykle uniwersalne. Uznają je zarówno organizacje w Polsce jak i na świecie. Stanowią wymagany dokument w przypadku kontroli stopnia na zawodach, potwierdzając wysokość kwalifikacji zawodniczej. Są także honorowane przez inne kluby karate nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Klub organizuje egzaminy mistrzowskie na stopnie Dan podczas seminariów. Adepci na stopnie Dan zdają egzaminy przed komisją międzynarodową, która potwierdza umiejętności zdającego. Certyfikaty mistrzowskie wydawane są przez organizacje japońskie – Seiwakai International oraz JKF Goju Kai i wręczane przez nasz klub.

Decydując się na trenowanie karate, ważność certyfikatów często jest elementem pomijanym przez rodziców, zwłaszcza w przypadku dzieci. Osoby nie mające z tym do czynienie po prostu tego nie wiedzą. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ oszczędzamy w ten sposób pieniądze oraz czas. Certyfikaty wydawane przez osoby niezrzeszone mają małą wartość zawodniczą (brak dopuszczenia do zawodów) i nie są w ogóle uznawane przez związek sportowy czy organizacje międzynarodowe karate. W takiej sytuacji, aby uzyskać ważny certyfikat, należy wnieść ponownie wszystkie opłaty i przystąpić do egzaminu. Nie jest to sytuacja komfortowa dla zdającego, jak też dla rodzica, który ponosi ciężar finansowania swoich dzieci. Często szokuje wiadomość, że certyfikat jest ważny tylko u tej osoby (niezrzeszonej), która go wydała.

Dlatego dobrym wyborem będzie trenowanie w naszym klubie.