Treningi

Regulacje organizacyjne treningów


Warunki przyjęcia na treningi

 1. Kandydat do uczestnictwa w treningach, zgłasza prowadzącemu trening, chęć swojego udziału w treningach określonej grupy, wypełnienia deklarację członkowską, wnosi wpisowe oraz składkę członkowską. Jeżeli kandydat jest niepełnoletni, wszelkie podpisy i oświadczenia składa rodzic lub prawny opiekun.
 2. Kandydat po wpłaceniu opłaty wpisowej i zaakceptowaniu deklaracji członkowskiej przez Zarząd Główny klubu, otrzymuje status członka klubu oraz certyfikat przyjęcia.

Strój treningowy

 1. Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, podkoszulek bawełniany lub karate-ga), ręcznika i osobistych środków czystości.
 2. Uczestnik treningów grup średnio-zaawansowanych, zaawansowanych, zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń – karate-gi, ręcznika i osobistych środków czystości.
 3. Pas do karate-gi wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.
 4. Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.
 5. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

Składka członkowska

 1. Członkowie klubu wpłacają miesięczną składkę członkowską do 15 dnia każdego miesiąca. Składka może być wpłacana u skarbnika lub na konto klubu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, składka może być wpłacana z opóźnieniem nie większym niż dwa tygodnie.
 3. W przypadku opóźnienia dłuższego niż dwa tygodnie, członek klubu traci możliwość udziału w treningach do czasu uregulowania zaległej składki członkowskiej. W tym przypadku, członek klubu zostanie o tym poinformowany i niedopuszczony do udziału w treningach.
 4. Skreślenia z listy członków następuje z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, za okres trzech miesięcy. Skreślenie powoduje utratę statusu członka klubu i brak możliwości udziału w treningach i wyjazdach sportowych.

Stopnie karate

 1. Zdany egzamin w systemie „junior” uprawnia do uzyskania pełnego stopnia kyu i otrzymania certyfikatu klubowego i krajowego związku karate.
 2. Wymagania egzaminacyjne obowiązują dla dwu grup wiekowych: I grupa do lat 14 – kyu „junior”, II grupa od lat 14 – kyu „senior”.
 3. Otrzymanie certyfikatu uprawnia do założenia odpowiedniego koloru pasa.
 4. Egzaminy dla I grupy do lat 14 – kyu „junior”, przeprowadzane są w okresach: grudzień, marzec, czerwiec.
 5. Kończąc 14 rok życia dzieci zachowują posiadany kolor pasa i kolejny egzamin zdają już w tradycyjnym systemie dla młodzieży i dorosłych „senior”.
 6. Egzaminy dla II grupy od lat 14 – kyu „senior”, przeprowadzane są w okresach: grudzień, czerwiec. Zdanie egzaminu w systemie „senior” uprawnia do uzyskania pełnego stopnia kyu i otrzymania certyfikatu klubowego i krajowego związku karate.