Zarząd

Skład Zarządu Głównego Karate Goju Ryu Shuseikan Poland

Prezes – Tomasz Bąk
Wiceprezes – Grzegorz Sadza
Wiceprezes – Grzegorz Trubicki
Sekretarz – Oskar Sadza
Skarbnik – Krzysztof Klimas

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – Przemysław Trubicki
Sekretarz – Andrzej Zawada
Członek – Tomasz Mleczko