Ranking

Celem rankingu jest przybliżanie w przystępny sposób wiedzy o naszych zawodnikach wszystkim osobom zainteresowanym ich rozwojem i osiągnięciami.

Ranking jest dziełem Szefa Shuseikan Poland. Jest on uaktualniany na bieżąco, w miarę jak sklasyfikowani zawodnicy toczą kolejne walki. W zestawieniach brani są pod uwagę zawodnicy aktywni w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli nie spełniają tego kryterium, a mają zaplanowaną walkę, pozostają w rankingu. Aby znaleźć się w zestawieniu zawodnik powinien trenować obecnie lub w przeszłości w naszym klubie.

ranking
ranking na dzień 07-03-2021