XII Mikołajkowy Turniej Karate – Chobienia 2022

REGULAMIN

Symboliczne paczki mikołajkowe dla wszystkich startujących.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Sobota 03.12.2022 r. godz. 10:00,

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Chobieni, ul. Szkolna 2.

GPS: 51°32’24.504″N, 16°26’43.799″E

ORGANIZATORZY:

Karate Goju Ryu Shuseikan Poland  www.karategojuryu.pl

Karate Goju Ryu Chobienia.

Szkoła Podstawowa w Chobieni.

Urząd Gminy Rudna.

PROGRAM:

09:00   –  rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat startowych.

09:30   –  odprawa sędziowska oraz kierowników ekip.

Turniej zastanie przeprowadzony w trzech częściach:
O godz.10:00 do 11:30  –  rozpoczęcie konkurencji dla białych i żółtych pasów (tor przeszkód, fantom, kihon).
O godz.11:30 do 12:00  –  konkurencje dla żółtych pasów i wyżej (kihon, fantom+2, kata)

O godz.12:00 do 15:00  –  konkurencje kata i kumite.

O godz.15:00                  –  planowane zakończenie turnieju

CEL ZAWODÓW:

Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach.

Popularyzacja karate. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej. Promocja regionu.

OGÓLNE POSTANOWIENIA:

– o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia,

– w turnieju biorą udział kluby zaproszone przez organizatora, (posiadające licencje PUK),

– w turnieju obowiązuje system chorągiewkowy,

– we wszystkich konkurencjach są dwa trzecie miejsca (będą rozgrywane repasaże),

– organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych konkurencji,

– w kumite wyklucza się możliwość łączenia kategorii wagowych, jeśli skutkiem tego byłoby powstanie kat. OPEN,

– w ramach jednej kategorii wiekowej zabrania się startu w konkurencji kumite w dwóch kategoriach wagowych,

– w konkurencjach dla białych, żółtych i od pomarańczowych pasów dopuszczalny jest start w dwóch kategoriach wiekowych (tylko w konkurencjach kata i kumite),

– zawodnik może startować maksymalnie w 4 konkurencjach,

– zawodnicy startujący w konkurencji kihon nie mogą startować w konkurencji kata i odwrotnie,

– zawodnicy startujący w konkurencji fantom nie mogą startować w konkurencji kumite i odwrotnie.

WARUNKI UDZIAŁU:

Aktualne badania sportowe
Ubezpieczenie NNW
Dokument tożsamości
Uiszczenie opłaty startowej
Licencja zawodnicza PUK – konkurencje kata i kumite

NAGRODY:

Za 1 miejsce puchar, medal, dyplom,

za 2-3 miejsce medal, dyplom,

Puchary dla 3 najlepszych klubów w kwalifikacji medalowej.

Symboliczne paczki dla wszystkich startujących.