Regulamin Mikołajkowego Turnieju Karate – Chobienia 2018

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

01 (sobota) grudnia 2018 r. godz. 10:00, Hala sportowa przy Zespole Szkół w Chobieni, ul. Szkolna 2

PROGRAM  ZAWODÓW:

09:00 – rejestracja zawodników, przyjmowanie wpłat startowych.  09:30 – odprawa sędziowska oraz kierowników ekip.  10:00rozpoczęcie konkurencji tor przeszkód, kata, kihon, (eliminacje, finały). 11:30 – rozpoczęcie konkurencji fantom, kumite (eliminacje, finały). 15:00 – planowane zakończenie zawodów.

ORGANIZATORZY: 

Karate Goju Ryu Shuseikan Poland, Karate Goju Ryu Chobienia, Zespół Szkół w Chobieni.                                    

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

We wszystkich konkurencjach będą rozgrywane repasaże (dwa trzecie miejsca). W turnieju obowiązuje rok urodzenia. Konkurencje Kata i Kumite zostaną przeprowadzone wg. obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami. Każdy zawodnik ma możliwość startu w czterech konkurencjach; wg swojego wieku i zaawansowania oraz o jedną kategorię wyższą.

Uwaga! Start w 4 konkurencjach tylko w obrębie kata i kumite, w pozostałych start tylko w 3 konkurencjach.

WARUNKI UDZIAŁU:

Badania lekarskie oraz ubezpieczenie zawodników od NNW, dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej.

NAGRODY: Za 1, 2-3 miejsce medal, dyplom.

Symboliczne paczki mikołajkowe dla wszystkich zawodników.

REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

TOR PRZESZKÓD:  Tylko dla trenujących od września 2017

KIHON: Osobno dla białych i żółtych pasów

Wykonywany jest równolegle przez dwóch zawodników. Sędzia podaje komendy i liczy przejścia. Trzy techniki w przód i trzy w tył, przy   trzeciej technice kiai (okrzyk).

Wykonywane techniki: 1)  Zenkutsu dachi – chudan oi tzuki,

                                                   2)  zenkutsu dachi – chudan yoko uke,

                                                   3)  zenkutsu dachi – mae geri.

FANTOM: Tylko dla białych pasów

Zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego i niebieskiego (aka, ao). Techniki wykonywane równolegle przez dwóch zawodników.

FANTOM+2: Tylko dla żółtych pasów

Ocena: postawa, duch walki, szybkość oraz ilość wykonanych kombinacji i technik. Jakiegokolwiek kontakt jest niedozwolony. Plansza jest podzielona czerwoną linią na dwa pola. Zawodnicy występują w napięstnikach koloru czerwonego, niebieskiego (aka, ao). Zawodnicy są zwróceni do siebie, przebywając na swych polach w pozycji walki prezentują przez 30 sekund bez zatrzymywania swoje technik walki. Kontakt lub przekroczenie pola ma istotny wpływ na werdykt sędziowski.

KATA: wg. przepisów WKF

Kata wykonywane równolegle, dla białych pasów dowolne kata można powtarzać, w kategoriach do rocznika 2009 i młodsi, dwa kata wykonywane na przemian, w kategoriach do rocznika 2008-2005, trzy kata wykonywane na przemian.

KUMITE: wg. przepisów WKF

Brak kontaktu (dotyczy zarówno technik nożnych i ręcznych). Technikę zaliczamy w dystansie od 1 cm do 10 cm. W kategoriach wiekowych 2009 i młodsi czas walki 60 sek. W kategoriach wiekowych 2008-2005 czas walki 90 sek. Ochraniacze obowiązkowo na zęby, dłonie, golenie + stopy (aka, ao), ochraniacz na korpus (tułów). W kategorii wiekowej 2009 i młodsi dopuszczalna rezygnacja z ochraniaczy (goleni), stopy obowiązkowo.

KONKURENCJE:                                 

TOR PRZESZKÓD  tylko dla trenujących od września 2017

 1. Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2012 i młodsze          
 2. Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2011
 3. Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2010
 4. Tor przeszkód chłopców rocznik 2012 i młodsi
 5. Tor przeszkód chłopców rocznik 2011
 6. Tor przeszkód chłopców rocznik 2010

KIHON BIAŁE PASY

 1. Kihon dziewcząt rocznik 2012 i młodsze
 2. Kihon dziewcząt rocznik 2011
 3. Kihon dziewcząt rocznik 2010-2009
 4. Kihon chłopców rocznik 2012 i młodsi            
 5. Kihon chłopców rocznik 2011
 6. Kihon chłopców rocznik 2010-2009

KIHON ŻÓŁTE PASY

 1. Kihon dziewcząt rocznik 2011 i młodsze        
 2. Kihon dziewcząt rocznik 2010-2009
 3. Kihon dziewcząt rocznik 2008-2007
 4. Kihon chłopców rocznik 2011 i młodsi
 5. Kihon chłopców rocznik 2010-2009
 6. Kihon chłopców rocznik 2008-2007

FANTOM BIAŁE PASY                                                   

 1. Fantom dziewcząt rocznik 2012 i młodsze        
 2. Fantom dziewcząt rocznik 2011
 3. Fantom dziewcząt rocznik 2010-2009
 4. Fantom chłopców rocznik 2012 i młodsi
 5. Fantom chłopców rocznik 2011
 6. Fantom chłopców rocznik 2010-2009

FANTOM+2 ŻÓŁTE PASY                                                 

 1. Fantom+2 dziewcząt rocznik 2011 i młodsze         
 2. Fantom+2 dziewcząt rocznik 2010-2009
 3. Fantom+2 dziewcząt rocznik 2008-2007
 4. Fantom+2 chłopców rocznik 2011 i młodsi
 5. Fantom+2 chłopców rocznik 2010-200
 6. Fantom+2 chłopców rocznik 2008-2007

KATA WKF DO 7 KYU

 1. Kata dziewcząt rocznik 2011 i młodsze                                
 2. Kata dziewcząt rocznik 2010-2009
 3. Kata dziewcząt rocznik 2008-2007 
 4. Kata chłopców rocznik 2011 i młodsi
 5. Kata chłopców rocznik 2010-2009
 6. Kata chłopców rocznik 2008-2007

KATA WKF OPEN

 1. Kata dziewcząt rocznik 2011 i młodsze        
 2. Kata dziewcząt rocznik 2010-2009
 3. Kata dziewcząt rocznik 2008-2007
 4. Kata dziewcząt rocznik 2006-2005
 5. Kata chłopców rocznik 2011 i młodsi
 6. Kata chłopców rocznik 2010-2009
 7. Kata chłopców rocznik 2008-2007
 8. Kata chłopców rocznik 2006-2005

KATA GOJU RYU TAIKYOKU DO ŻÓŁTEGO PASA   

 1. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2011 i młodsze         
 2. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2010-2009
 3. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2011 i młodsi
 4. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2010-2009

KATA GOJU RYU

 1. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2009 i młodsze                    
 2. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2008-2007
 3. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2006-2005
 4. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2009 i młodsi
 5. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2008-2007
 6. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2006-2005

KUMITE                                                                                                                  

 1. Kumite dziewcząt rocznik 2011 OPEN            
 2. Kumite dziewcząt rocznik 2010-2009 -30 kg                      
 3. Kumite dziewcząt rocznik 2010-2009 +30 kg
 4. Kumite dziewcząt rocznik 2010-2009 OPEN
 5. Kumite dziewcząt rocznik 2008-2007 -40 kg
 6. Kumite dziewcząt rocznik 2008-2007 +40 kg
 7. Kumite dziewcząt rocznik 2008-2007 OPEN
 8. Kumite dziewcząt rocznik 2006-2005 -45 kg
 9. Kumite dziewcząt rocznik 2006-2005 +45 kg
 10. Kumite dziewcząt rocznik 2006-2005 OPEN
 11. Kumite chłopców rocznik 2011 OPEN
 12. Kumite chłopców rocznik 2010-2009 -31 kg
 13. Kumite chłopców rocznik 2010-2009 +31 kg
 14. Kumite chłopców rocznik 2010-2009 OPEN
 15. Kumite chłopców rocznik 2008-2007  -41 kg
 16. Kumite chłopców rocznik 2008-2007 +41 kg
 17. Kumite chłopców rocznik 2008-2007 OPEN
 18. Kumite chłopców rocznik 2006-2005  -50 kg  
 19. Kumite chłopców rocznik 2006-2005 +50 kg
 20. Kumite chłopców rocznik 2006-2005 OPEN