Regionalny Turniej Karate Dzieci i Młodzieży “Shuseikan Cup 2023”

TERMIN I MIEJSCE: Sobota 04.02.2023 r. godz. 10:00,  Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.

PROGRAM: 09:00  –  rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat startowych.  09:30  –  odprawa sędziowska, 9:45 odprawa kierowników ekip.

Podział czasowy:

Godz.10:00-11:00  konkurencie dla białych pasów (tor przeszkód, fantom, kihon, kata).
Godz.11:00-12:30 –  konkurencje dla żółtych pasów i wyżej (kihon, fantom+2, kata). Godz. 12:00  –  konkurencje kumite

ORGANIZATOR: Karate Goju Ryu Shuseikan Poland, Karate Goju Ryu Ścinawa, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie.

CEL ZAWODÓW: Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach. Popularyzacja karate. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej. Promocja regionu.

WARUNKI UDZIAŁU: Badania lekarskie lub oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju /Załącznik nr 5 – PUK/. Ubezpieczenie zawodników. Dokument potwierdzający tożsamości. Zgoda rodziców na udział dziecka w turnieju. Licencja zawodnicza PUK – konkurencje kata i kumite. Uiszczenie opłaty startowej (za posiadanie w/w dokumentów odpowiada trener/kierownik ekipy).

 OGÓLNE POSTANOWIENIA: O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W turnieju biorą udział kluby zaproszone przez organizatora, (posiadające licencje PUK). W turnieju obowiązuje system chorągiewkowy. We wszystkich konkurencjach są dwa trzecie miejsca (będą rozgrywane repasaże), Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych konkurencji. W kumite wyklucza się możliwość łączenia kategorii wagowych, jeśli skutkiem tego byłoby powstanie kat. OPEN. W ramach jednej kategorii wiekowej zabrania się startu w konkurencji kumite w dwóch kategoriach wagowych. W konkurencjach dla białych, żółtych i od pomarańczowych pasów dopuszczalny jest start w dwóch kategoriach wiekowych (tylko w konkurencjach kata i kumite). Zawodnik może startować maksymalnie w 4 konkurencjach. Zawodnicy startujący w konkurencji kihon nie mogą startować w konkurencji kata i odwrotnie. Zawodnicy startujący w konkurencji fantom nie mogą startować w konkurencji kumite i odwrotnie.

REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

KATA:  Dwóch zawodników wykonuje kata równolegle; finał osobno; dwa kata naprzemiennie. Zawodnicy z konkurencji żółtych pasów mogą wystartować w kategorii kata od pomarańczowych pasów. Do rocznika 2012 kata można powtarzać, roczniki 2011-2009,

KUMITE:  Według przepisów WKF w kategoriach wiekowych rocznik 2015-2012 czas walki 60 sekund, w kategoriach wiekowych rocznik 2011-2009 czas walki 90 sekund.

Ochraniacze obowiązkowe na zęby, pięści i stopy koloru niebieskiego i czerwonego (aka, ao). Do rocznika 2012 obowiązkowo szczęka napięstniki i stopki na wzór WKF. Od rocznika 2011 pełny sprzęt ochronny przewidziany przepisami WKF.

KIHON: Osobno dla białych i żółtych pasów.
Wykonywany jest równolegle przez dwóch zawodników sędzia wydaje komendy i liczy wykonywane techniki (trzy techniki w przód i trzy w tył, trzecia technika kończy się okrzykiem). Wykonywane techniki: 1) zenkutsu dachi – oi tzuki chudan,  2)  zenkutsu dachi – yoko uke chudan, 3)  zenkutsu dachi – mae geri chudan. W kategorii 2016 i młodsi – tylko zenkutsu dachi oi tsuki.

FANTOM: Tylko dla białych pasów. Czas 15 sek. Zawodnicy startują w napięstnikach. Fantom zawodnicy wykonują równolegle.

FANTOM+2: Dla żółtych pasów. Czas 20 sek. Zawodnicy startują w napięstnikach koloru aka, ao. Na przedzielonej czerwoną linią planszy 5X5 startuje dwóch zawodników wykonując różne kombinacje uderzeń. Jakiegokolwiek kontakt jest niedozwolony, przekroczenie pola ma istotny wpływ na werdykt sędziowski. Ocena: postawa, duch walki, szybkość oraz ilość wykonanych kombinacji i technik.

TOR PRZESZKÓD: Tylko dla białe pasy). Wykonywany jest na czas.

KONKURENCJE:

Nr

konkurencji

Tor przeszkód dziewcząt i chłopców

Wymagania
1.       Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2016 i młodsze Białe pasy
2. Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2015 Białe pasy
3. Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2014 Białe pasy
4.       Tor przeszkód chłopców rocznik 2016 i młodsi Białe pasy
5. Tor przeszkód chłopców rocznik 2015 Białe pasy
6. Tor przeszkód chłopców rocznik 2014 Białe pasy

Nr

konkurencji

DZIEWCZĘTA    

WYMAGANIA

7.       Fantom dziewcząt rocznik 2016 i młodsze Białe pasy
8. Fantom dziewcząt rocznik 2015 Białe pasy
9. Fantom dziewcząt rocznik 2014 Białe pasy
10. Fantom dziewcząt rocznik 2013 i starsze Białe pasy
11.   Kihon dziewcząt rocznik 2016 i młodsze Białe pasy
12. Kihon dziewcząt rocznik 2015 Białe pasy
13. Kihon dziewcząt rocznik 2014 Białe pasy
14. Kihon dziewcząt rocznik 2013 i starsze Białe pasy
15.   Kata WKF dziewcząt rocznik 2014 i młodsze Białe pasy
16. Kata WKF dziewcząt rocznik 2013-2012 Białe pasy
17. Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze Białe pasy
18.   Kihon dziewcząt rocznik 2014 i młodsze Żółte pasy
19. Kihon dziewcząt rocznik 2013-2012 Żółte pasy
20. Kihon dziewcząt rocznik 2011 i starsze Żółte pasy
21.   Fantom+2 dziewcząt rocznik 2014 młodsze Żółte pasy
22. Fantom+2 dziewcząt rocznik 2013-2012 Żółte pasy
23. Fantom+2 dziewcząt rocznik 2011 i starsze Żółte pasy
24.   Kata WKF dziewcząt rocznik 2014 i młodsze Żółte pasy
25. Kata WKF dziewcząt rocznik 2013-2012 Żółte pasy
26. Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze Żółte pasy
27.   Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2014 i młodsze Żółte pasy
28. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2013-2012 Żółte pasy
29. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2011 i starsze Żółte pasy
30.   Kata WKF dziewcząt rocznik 2013 i młodsze Od pomarańczowych pasów
31. Kata WKF dziewcząt rocznik 2012 Od pomarańczowych pasów
32. Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze Od pomarańczowych pasów
33. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2013 i młodsze Od pomarańczowych pasów
34. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2012-2011 Od pomarańczowych pasów
35. Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2010-2009 Od pomarańczowych pasów
36.   Kumite dziewcząt rocznik 2015 -27 kg Czas walki 60 sekund
37. Kumite dziewcząt rocznik 2015 +27 kg 60 sekund
38. Kumite dziewcząt rocznik 2014 -30 kg 60 sekund
39. Kumite dziewcząt rocznik 2014 +30 kg 60 sekund
40. Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 -39 kg 60 sekund
41. Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 -44 kg 60 sekund
42. Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 +44 kg 60 sekund
43. Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 -43 kg 90 sekund
44. Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 -49 kg 90 sekund
45. Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 +49 kg 90 sekund

Nr

konkurencji

CHŁOPCY

 WYMAGANIA
46.   Fantom chłopców rocznik 2016 i młodsi Białe pasy
47. Fantom chłopców rocznik 2015 Białe pasy
48. Fantom chłopców rocznik 2014 Białe pasy
49. Fantom chłopców rocznik 2013 i starsi Białe pasy
50.   Kihon chłopców rocznik 2016 i młodsi Białe pasy
51. Kihon chłopców rocznik 2015 Białe pasy
52. Kihon chłopców rocznik 2014 Białe pasy
53. Kihon chłopców rocznik 2013 i starsi Białe pasy
54.   Kata WKF chłopców rocznik 2014 i młodsi Białe pasy
55. Kata WKF chłopców rocznik 2013-2012 Białe pasy
56. Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi Białe pasy
57.   Kihon chłopców rocznik 2014 i młodsi Żółte pasy
58. Kihon chłopców rocznik 2013-2012 Żółte pasy
59. Kihon chłopców rocznik 2011 i starsi Żółte pasy
60.   Fantom+2 chłopców rocznik 2014 młodsi Żółte pasy
61. Fantom+2 chłopców rocznik 2013-2012 Żółte pasy
62. Fantom+2 chłopców rocznik 2011 i starsi Żółte pasy
63.   Kata WKF chłopców rocznik 2014 i młodsi Żółte pasy
64. Kata WKF chłopców rocznik 2013-2012 Żółte pasy
65. Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi Żółte pasy
66.   Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2014 i młodsi Żółte pasy
67. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2013-2012 Żółte pasy
68. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2011 i starsi Żółte pasy
69.   Kata WKF chłopców rocznik 2013 i młodsi Od pomarańczowych pasów
70. Kata WKF chłopców rocznik 2012 Od pomarańczowych pasów
71. Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi Od pomarańczowych pasów
72.   Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2013 i młodsi Od pomarańczowych pasów
73. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2012-2011 Od pomarańczowych pasów
74. Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2010-2009 Od pomarańczowych pasów
75.   Kumite chłopców rocznik 2015 -27 kg Czas walki 60 sekund
76. Kumite chłopców rocznik 2015 +27 kg 60 sekund
77. Kumite chłopców rocznik 2014 -30 kg 60 sekund
78. Kumite chłopców rocznik 2014 +30 kg 60 sekund
79. Kumite chłopców rocznik 2013-2012 -37 kg 60 sekund
80. Kumite chłopców rocznik 2013-2012 -44 kg 60 sekund
81. Kumite chłopców rocznik 2013-2012 +44 kg 60 sekund
82. Kumite chłopców rocznik 2011-2009 -48 kg 90 sekund
83. Kumite chłopców rocznik 2011-2009 -54 kg 90 sekund
84. Kumite chłopców rocznik 2011-2009 +54 kg 90 sekund