Egzaminy na stopnie KYU za nami

Dlaczego egzaminy w karate? Ciągłość szkolenia i możliwość podnoszenia poziomu technicznego oraz zdawania na kolejne stopnie jest ważnym elementem doskonalenia tej sztuki walki. W grudniu 2017 przeprowadzono egzaminy na stopnie uczniowskie, co potwierdziło coraz wyższy poziom ćwiczących oraz opanowanie zasad etyki karate. Klub stale prowadzi upowszechnianie, popularyzację, promuje oraz organizuje uprawianie, rozwój i doskonalenie dyscypliny karate we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu.

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do 14 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Egzaminator ocenia przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. Po skończeniu 14 lat,  uczniowie będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień „Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).

Uprawianie karate świetnie wpływa na rozwój koordynacji ruchowej, wszystkich mięśni, koncentracji, opanowania, pokonywanie lęków i stresów. Adepci karate uczą się rywalizacji, nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach porażek i zwycięstw. To przydaje się też na co dzień.

Poniżej tabela pasów oraz wymagania dla początkujących.

9 KYU (KU KYU)
PAS ŻÓŁTY JUNIOR
KIHON (w miejscu)

Heiko Dachi / Jodan Age Uke
Heiko Dachi / Chudan Yoko Uke
Heiko Dachi / Gedan Harai Uke
Heiko Dachi / Mae Geri Koshi
Heiko Dachi / Mawashi Geri Koshi
Heiko Dachi / Chudan Zuki
Heiko Dachi / Ura Uchi (Yoko)
Heiko Dachi / Ura Uchi (Shomen)
Heiko Dachi / Hiji Ate (Age Empi Uchi)
Shiko Dachi / Chudan Zuki