Zarząd

Skład Zarządu Głównego Karate Goju Ryu Shuseikan Poland

Prezes – Tomasz Bąk
Wiceprezes – Grzegorz Sadza
Wiceprezes – Grzegorz Trubicki
Sekretarz – Artur Trubicki
Skarbnik – Piotr Moliński
Członek – Andrzej Zawada

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący – Robert Rozkrut
Sekretarz – Paweł Stanisławski
Członek – Tomasz Mleczko